7års-serien Bjerke 2018

Bjerke il Fotball inviterer med dette til 7års-serien på Bjerke stadion i Maura den 23. september 2018. Adressen er Mauravegen 45.

Kampoppsett og banefordeling
Alle lag vil få minimum 3 kamper.
Kampoppsett: http://bjerkeilfotball.no/wp-content/uploads/2018/09/Kampoppsett-7-årsserien-Bjerke-2018-1.pdf
Baneoppsett: http://bjerkeilfotball.no/wp-content/uploads/2018/09/Baner-7års-serien.pdf

Premieutdeling
Premieutdeling vi skje umiddelbart etter siste kamp.
Innlevering av lagliste ved ankomst. Ber om at alle lag bekrefter ankomst i sekretariatet. Dette ligger i klubbhuset.

Lagliste: http://bjerkeilfotball.no/wp-content/uploads/2018/09/Lagliste-7års-serien-Bjerke-2018.docx

Parkering
Parkering kr. 60,-. Parkering skjer i umiddelbar nærhet til banene.
Vipps til Parkering Bjerke IL fotball # 527 447

Informasjon: All informasjon vil bli lagt ut på Bjerkes hjemmeside: www.bjerkeilfotball.no.

Kontaktperson er Odd-Arvid Rønning, 958 24 160 eller odd@blaafall.no