Bjerke Cup 2019

INVITASJON TIL BJERKE CUP 2019

Bjerke il Fotball inviterer med dette til fotballcup på Bjerke stadion i Maura den 14. og 15. september 2019.

Det er ingen påmeldingsavgift for de lag som melder seg på.

Program:

5er for J/G 7-9 år, spilletid 2×15 min

7er for J/G 10-11 år, spilletid 2×20 min

9er for J/G 12-13 år, spilletid 2×20 min, seriespill med påfølgende cupspill.

Program vil bli laget i forhold til antall lag som er påmeldt.

Praktisk:

NFFs reglement for barn- og ungdomsfotball gjelder

Alle lag vil få minimum 3 kamper. I 5er- og 7er-klassene vil alle kamper være gjennomført i løpet av ca. fire timer.

I klassene 12 og 13 år vil det være innledende seriespill med avsluttende cupspill.

Alle kamper går på Bjerke stadion.

Parkering kr. 75,-. Parkering skjer i umiddelbar nærhet til banene.

Påmelding:

Påmelding via www.deltaker.no. Søk opp Bjerkecup 2019. Gratis påmelding, våre sponsorer vil dekke påmeldingskostnaden.

Informasjon:

All informasjon vil bli lagt ut på Bjerkes hjemmeside: www.bjerkeilfotball.no.

Spørsmål kan stilles til odd@blaafall.no