Bjerke Cup utsettes

Bjerke Cup utsettes

Med bakgrunn i at vi fortsatt er innenfor trinn 3-regimet i forhold til åpning pga pandemien må Bjerke IL dessverre utsette Bjerke Cup. Vi utsetter til 16. og 17. oktober. Dette er i uke 41.
Forutsetning for gjennomføring da er at vi er innenfor det som er akseptert i forhold til gjeldende smittehåndtering.

Bakgrunnen for at vi utsetter er at vi blir altfor mange i forhold til det vi kan være med det antall det skal være i den enkelte kohort og antall kohorter vi kan være.

I forhold til deltagelse i oktober så gjør vi det slik at alle som er påmeldt forblir det, slik at vi slipper en ny runde med påmelding. De som ikke kan delta kan sende oss en e-post så tar vi dere ut.

Når det gjelder selve gjennomføringen, så blir 9er på lørdag 16.oktober.
3er, 5er og 7er blir på søndag 17. oktober.

Gjennomføringen vil være i samsvar med eksisterende smitteregime. Vi har god plass til gjennomføring av arrangementet og bil tilrettelegge for færrest mulig kontaktpunkter i forbindelse med cupen.

Vi hører fra oss tidlig i oktober og vil legge ut kampprogram i slutten av uke 40.

Stengt for kommentarer.