Endringer i styret i Bjerke IL Fotball

Endringer i styret i Bjerke IL Fotball

Odd-Arvid Rønning har valgt å trekke seg som styreleder i Bjerke IL Fotball. 
Bakgrunnen er uenighet med styret/SU i prinsipielle vurderinger knyttet til drift av klubben. 
Med bakgrunn i dette trekker han seg som styreleder med umiddelbar virkning. 

Styret har konstituert Espen Haldorsen som leder frem til årsmøte.

Det er flere posisjoner som er på valg ved kommende årsmøte og valgkomiteen jobber nå med å finne personer som vil være i nytt styre.

Valgkomiteen består av: Petter Ødemark mob: 952 22 216, Erik Nygren mob: 416 65 329, mail: valgkomite@bjerkeilfotball.no

Stengt for kommentarer.