Årsmøte

Årsmøte

Tid: onsdag 23. mars 2022 kl. 20.00

Sted: Klubbhuset Bjerke stadion

Saksliste

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll 
  4. Behandle årsmelding for 2021
  5. Behandle regnskap for 2021
  6. Behandle innkommende saker
  7. Fastsette medlemskontingent for 2023
  8. Behandle budsjett for 2022
  9. Valg

Alle medlemmer i Bjerke il fotball ønskes velkommen til årsmøte. For å være stemmeberettiget må du fylle 15 år i 2022, ha betalt medlemskontingent og ha vært medlem i minst en måned. Medlemmer registrerer seg ved ankomst.

Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes til styret@bjerkeilfotball.no. Forslag må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste med tilhørende dokumenter vil være tilgjengelige på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Vi vil tilrettelegge for deltagelse via Teams. Medlemmer som ønsker å delta på Teams må melde dette til styret senest en uke i forkant slik at vi verifisere deltagelse og stemmeberettigelse til årsmøte.

Maura 22. Februar 2022

For styret i Bjerke il Fotball
Espen Haldorsen
Konstituert styreleder

Stengt for kommentarer.