Eksterne arrangementer

Eksterne arrangementer

Bjerke IL arrangerer tidvis eksterne arrangementer på vårt anlegg. Disse foregår i perioder hvor det ikke organiseres fotballrelatert aktivitet på anlegget og er med på å finansiere barne- og ungdomsfotballen i klubben.

Om du ønsker å kontakte klubben for å se på muligheten for å leie anlegge kan du kontakte styret@bjerkeilfotball.no