Invitasjon til årsmøte 2019

Tid: Onsdag 6. mars 2019 kl. 1900
Sted: Klubbhuset Bjerke stadion

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
 4. Behandle årsmelding for 2018 (ligger her: http://bjerkeilfotball.no/wp-content/uploads/2019/02/Årsmelding-Bjerke-il-fotball-2018-2.docx)
 5. Behandle regnskap for 2018
 6. Behandle innkomne saker
 7. Fastsette medlemskontingent for 2019
 8. Behandle budsjett 2019
 9. Behandle Organisasjonsplan for 2019
 10. Behandle Sportsplan for 2019
 11. Valg

Alle medlemmer i Bjerke il fotball ønskes velkommen til årsmøte. For å være stemmeberettiget må du være 15 år eller eldre, ha betalt medlemskontingent og ha vært medlem i minst en måned. Medlemmer registrerer seg ved ankomst.
Forslag til årsmøtet må være sendt styret minst 2 uker før årsmøtet. Dette er den 28. februar. Fullstendig sakliste med tilhørende dokumenter vil være tilgjengelige på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet. Les hele saken

7års-serien Bjerke 2018

Bjerke il Fotball inviterer med dette til 7års-serien på Bjerke stadion i Maura den 23. september 2018. Adressen er Mauravegen 45.

Kampoppsett og banefordeling
Alle lag vil få minimum 3 kamper.
Kampoppsett: http://bjerkeilfotball.no/wp-content/uploads/2018/09/Kampoppsett-7-årsserien-Bjerke-2018-1.pdf
Baneoppsett: http://bjerkeilfotball.no/wp-content/uploads/2018/09/Baner-7års-serien.pdf

Premieutdeling
Premieutdeling vi skje umiddelbart etter siste kamp.
Innlevering av lagliste ved ankomst. Ber om at alle lag bekrefter ankomst i sekretariatet. Dette ligger i klubbhuset. Les hele saken

Bjerke Cup 2018

Bjerke Cup gjennomføres i år lørdag 15. september.

Adressen for de som ikke er kjent er Mauravegen 45, 2032 Maura

Parkering skjer på selve anlegget. Parkering koster kr. 50,-. Parkering kan betales med Vipps til: Parkering Bjerke IL Fotball (527447).

Sekretariatet som ligger i klubbhuset er åpent fra kl. 0800.

Vi har kiosk, grill og cafe åpen hele dagen.

Det er garderober tilgjengelig for spillere og trenere under hele turneringen. Garderobene vil ikke bli låst. Bjerke il fotball tar ikke ansvar for utstyr og verdisaker som blir liggende i garderobene. Les hele saken

Tine fotballskole 2018

Vi vil i år som i fjor arrangere to stk. Tine fotballskole.

Fotballskolen vil være et tilbud for årsklassene 6-12 år (født 2012 – 2006)

Sammen med ca. 40 instruktører fra de eldre årsklassene skal vi gjøre vårt for at barna skal ha en hyggelig start og avslutning på årets sommerferie. De vil forhåpentligvis lære litt om fotball, men mest av alt ha noen fine dager sammen med nye og gamle venner på Bjerke stadion. Det stilles ingen krav til fotballferdigheter.

Det serveres lunsj og frukt alle dager. Siste dag har vi grilling fra ca. kl. 1400 for alle deltakere og instruktører. Les hele saken

Oppstart fotballtrening for 6-åringer, barn født i 2012

Bjerke il fotball inviterer til informasjonsmøte om fotball for 6-åringer. Tilbudet er i utgangspunktet for de som er født i 2012, men barn født i 2013 kan også møte om de ønsker dette. Er det mange nok 5-åringer kan disse gjerne starte en egen gruppe.

Møte finner sted i klubbhuset tirsdag 17. april kl. 1730.

Ta med barna, Bjerke stiller med instruktører som tar med barna på en treningsøkt mens foreldrene er på møte.

Mvh
Styret Bjerke il fotball

Klubbdommer kurs

Vi arrangerer klubbdommer kurs for alle som er interessert.

4. mars.

Kl. 1100-1400

Bjerke Klubbhus

Påmelding til terje@bjerkeilfotball.no.

Påmeldingsfrist: 2 mars.

Kurset er gratis.

Fint å ta med seg uansett om du vil dømme eller ikke. Her går vi gjennom regler for 5er, 7er og 9er fotball.

Alle som deltar må fylle 13 år i løpet av 2018.