Velkommen til Bjerke Cup 2019, oppdatert

Program:

Lørdag 14. september

9er for J/G 12-13 år, spilletid 2×15 min, seriespill med påfølgende cupspill.
Kampoppsett: http://bjerkeilfotball.no/bjerke-cup-2019-kampoppsett-9er-1209/
Baneoversikt: http://bjerkeilfotball.no/baneoversikt-bjerke-cup-2019-9er-2/
Spilleliste: http://bjerkeilfotball.no/lagliste-bjerke-cup-2019/

Søndag 15. september

5r for J/G 7-9 år, spilletid 2×20 min.
7er for J/G 10-11 år, spilletid 2×20 min.
Kampoppsett 5er: http://bjerkeilfotball.no/bjerke-cup-2019-kampoppsett-5er-11-09/
Kampoppsett 7er: http://bjerkeilfotball.no/bjerke-cup-2019-kampoppsett-7er-10-09/
Baneoversikt: http://bjerkeilfotball.no/baneoversikt-bjerke-cup-2019-5er-og-7er-2/
Spilleliste: http://bjerkeilfotball.no/lagliste-bjerke-cup-2019/

Praktisk:

NFFs reglement for barn- og ungdomsfotball gjelder
Alle lag vil få minimum 3 kamper. I 5er- og 7er-klassene vil alle kamper være gjennomført i løpet av ca. fire timer.

Parkering

Parkering kr. 75,-. Kontant eller VIPS til Bjerke il fotball Parkering: 527447
Parkering skjer i umiddelbar nærhet til banene.

Informasjon:

Kontaktperson er Odd-Arvid Rønning, 958 24 160.

Med vennlig hilsen
Bjerke il fotball