Måned: januar 2020

Invitasjon til årsmøte 2020

Tid: Torsdag 27. februar 2020 kl. 1800
Sted: Klubbhuset Bjerke stadion

Saksliste

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
  4. Behandle årsmelding for 2019
  5. Behandle regnskap for 2019
  6. Behandle innkomne saker
  7. Fastsette medlemskontingent for 2021
  8. Behandle budsjett 2020
  9. Behandle Klubbhåndbok herunder organisasjonsplan og sportsplan
  10. Valg

Alle medlemmer i Bjerke il fotball ønskes velkommen til årsmøte. For å være stemmeberettiget må du fylle 15 år i 2020, ha betalt medlemskontingent og ha vært medlem i minst en måned. Medlemmer registrerer seg ved ankomst.
Forslag til årsmøtet må være sendt styret minst 2 uker før årsmøtet. Dette er den 13. februar. Fullstendig sakliste med tilhørende dokumenter vil være tilgjengelige på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet. Forslag sendes odd@blaafall.no Les hele saken