Kategori: Arrangementer

Invitasjon til årsmøte 2021

Tid: Tirsdag 23. mars 2021 kl. 1900
Sted: Klubbhuset Bjerke stadion
Digitalt møte her:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE1NGNhYzYtYzk3OC00MGRhLTgxZTQtNWE0M2JiODliYTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cf0d7bc0-950b-40c2-8944-7512af7ecb69%22%2c%22Oid%22%3a%2243518559-3607-4cb0-a22c-bdb5aac1dc27%22%7d

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
  4. Behandle årsmelding for 2020
  5. Behandle regnskap for 2020
  6. Behandle innkomne saker
  7. Fastsette medlemskontingent for 2022
  8. Behandle budsjett 2021
  9. Behandle Klubbhåndbok herunder organisasjonsplan og sportsplan
  10. Valg

Alle medlemmer i Bjerke il fotball ønskes velkommen til årsmøte. For å være stemmeberettiget må du fylle 15 år i 2021, ha betalt medlemskontingent og ha vært medlem i minst en måned. Medlemmer registrerer seg ved ankomst. Les hele saken

Velkommen til Bjerke Cup 2019, oppdatert

Program:

Lørdag 14. september

9er for J/G 12-13 år, spilletid 2×15 min, seriespill med påfølgende cupspill.
Kampoppsett: http://bjerkeilfotball.no/bjerke-cup-2019-kampoppsett-9er-1209/
Baneoversikt: http://bjerkeilfotball.no/baneoversikt-bjerke-cup-2019-9er-2/
Spilleliste: http://bjerkeilfotball.no/lagliste-bjerke-cup-2019/

Søndag 15. september

5r for J/G 7-9 år, spilletid 2×20 min.
7er for J/G 10-11 år, spilletid 2×20 min.
Kampoppsett 5er: http://bjerkeilfotball.no/bjerke-cup-2019-kampoppsett-5er-11-09/
Kampoppsett 7er: http://bjerkeilfotball.no/bjerke-cup-2019-kampoppsett-7er-10-09/
Baneoversikt: http://bjerkeilfotball.no/baneoversikt-bjerke-cup-2019-5er-og-7er-2/
Spilleliste: http://bjerkeilfotball.no/lagliste-bjerke-cup-2019/

Praktisk:

NFFs reglement for barn- og ungdomsfotball gjelder
Alle lag vil få minimum 3 kamper. I 5er- og 7er-klassene vil alle kamper være gjennomført i løpet av ca. fire timer.

Parkering

Parkering kr. 75,-. Kontant eller VIPS til Bjerke il fotball Parkering: 527447
Parkering skjer i umiddelbar nærhet til banene.

Informasjon: Les hele saken

Bjerke Cup 2019

INVITASJON TIL BJERKE CUP 2019

Bjerke il Fotball inviterer med dette til fotballcup på Bjerke stadion i Maura den 14. og 15. september 2019.

Det er ingen påmeldingsavgift for de lag som melder seg på.

Program:

5er for J/G 7-9 år, spilletid 2×15 min

7er for J/G 10-11 år, spilletid 2×20 min

9er for J/G 12-13 år, spilletid 2×20 min, seriespill med påfølgende cupspill.

Program vil bli laget i forhold til antall lag som er påmeldt.

Praktisk:

NFFs reglement for barn- og ungdomsfotball gjelder

Alle lag vil få minimum 3 kamper. I 5er- og 7er-klassene vil alle kamper være gjennomført i løpet av ca. fire timer.

I klassene 12 og 13 år vil det være innledende seriespill med avsluttende cupspill.

Alle kamper går på Bjerke stadion.

Parkering kr. 75,-. Parkering skjer i umiddelbar nærhet til banene.

Påmelding:

Påmelding via www.deltaker.no. Søk opp Bjerkecup 2019. Gratis påmelding, våre sponsorer vil dekke påmeldingskostnaden.

Informasjon:

All informasjon vil bli lagt ut på Bjerkes hjemmeside: www.bjerkeilfotball.no.

Spørsmål kan stilles til odd@blaafall.no