Sportslig utvalg

SU har som oppgave å sikre at Sportsplan blir fulgt og at tilbudet til spillere, trenere og ledere er optimalt

Disse sitter i Sportslig utvalg: